niedziela, 26 lutego 2012

Czy będą kolejne interpelacje?

Przytaczamy niżej opinię Przewodniczącej org.TRYTON jaka zamieściła na naszym blogu w związku z przelewaniem wody z budowy do kanałku.W komentarzu znalazła sie istotna uwaga o interpelacjach poselskich:
Witam, w takiej sytuacji zgłasza się do RDOŚ szkodę w środowisku. Wiadomo jak RDOŚ się przejmie, ale wszelkie inne pisma niewynikające z ustaw pozostaną pewnie bez odpowiedzi. Poproszę o oryginały zdjęć jako dowody. Co do współpracy z miastem sprawa projektu planu ochrony rezerwatu jez. czerniakowskie pokazała że jest ona możliwa. Moim zdaniem to głównie zasługa nowego przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska RW p. radnego Dariusza Figury. Wszystkie 60 uwag strony społecznej zostało omówione na 3 posiedzeniach. Uchwała była naszym wspólnym konsensusem: radnych, biur i strony społecznej. Tak to powinno wyglądać zawsze. Pani konserwator przyznała, że oglądała sesję RW on-line, podczas której p. Figura ostro skrytykował działania RDOŚ i na nagraniu w studio tego samego dnia wyglądała na dość przygnębioną. Zawsze to coś. Teraz liczymy na posłów i ich interpelacje.

Joanna Mazgajska
Zgodnie z naszą dzisiejszą wiedzą (chcielibyśmy się mylić) nie wpłynęły żadne nowe interpelacje poselskie, mimo wstępnych rozmów i obietnic posłów z różnych środowisk politycznych.

Sprostowanie RDOŚ i opinie ekspertow.

RDOŚ powiesil na swojej stronie sprostowanie dot.artykulu w Gazecie Wyborczej "Grochem o jeziorko".
Tekst sprostowania:
sprostowanie RDOŚ

Na zebraniu KDS-u,w swoim czasie, dyskutowano sprawy, o ktorych m.in.traktuje sprostowanie.Oto opinie dyskutowane na wspomnianym spotkaniu,ktore częściowo odnoszą sie do problematyki sprostowania, szczególnie istotne są wypowiedzi eksperta n.t. stosunków wodnych w otulinie.

protokól ze spotkania KDS-u

Komentarz pozostawiam czytelnikom.

piątek, 10 lutego 2012

Dalsze informacje...

A oto garść nowych informacji.Jak wiadomo,wczoraj doszło do spotkania w RDOŚ z przedstawicielami Rady Warszawy, na którym RDOŚ poinformował, które uwagi komisji Ochr.Środowiska i strony społecznej przyjmie a które nie. To spotkanie nie ma umocowania w procedurach, ale być może, jest wynikiem nacisków politycznych. Potwierdza sie,że podobno przewodnicząca rady warszawy  była w tej sprawie osobiście u ministra środowiska. Jeden z posłów - Adam Kwiatkowski złożył interpelację do ministra środowiska ze skargę na RDOŚ. Drugą interpelację ma zamiar złożyć inny poseł. RDOS nie chce zakazać podpiwniczeń w jednej ze stref o co wnosiła Rada Warszawy, ale dyrektor d/s architektury M.St.Warszawy obiecuje,że te ostrzejsze ograniczenia wprowadzi w planie miejscowym.Wysoką aktywność w obronie Jeziorka demonstruje radny Krystian Legierski wraz z pp.Dariuszem Figurą,Aleksandrą Gajewską,  Bogdanem Żuberem, Ewą Malinowską-Grupińską i innymi.Czyli wygląda na to,że RDOŚ jest mniej zainteresowane ochroną rezerwatu niż radni miasta..RDOŚ zdaje sie zapominac,że jest utrzymywany z naszych podatkow i powinien obywatelom i ich reprezentacji służyć. Urzędnicy mylą coraz częściej rządzenie z administrowaniem.W ten sposob Jeziorko Czerniakowskie stało się obiektem politycznym.Niestety,oznacza to prawdopodobnie jego degradację - niestety.Oto fatalna,nieskonsultowana decyzja:
urząd nie widzi zagrożenia
Urząd Wojewody zostal poinformowany o aktualnej sytuacji.

czwartek, 9 lutego 2012

RDOŚ i radni M.Stołecznego Warszawy

Dzisiaj,z inicjatywy RDOSia doszlo do spotkania prezydium Komisji Ochrony Środowislka przy Radzie Warszawy z przedstawicielami RDOŚ.Spotkanie miało charakter informacyjny.Jak wiadomo, radni M.Stołecznego przejawiali ostatnio wzmożoną aktywność w sprawie ochrony rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego.Zanotowano również aktywność niektorych politykow na Facebooku w "przedmiotowej" sprawie.Co miał do powiedzenia RDOŚ radnym - będziemy informować.Dowiadujemy sie także,że ponoć o skandalicznej sytuacji wokół Rezerwatu został poinformowany minister ochrony środowiska. Interesują sie rownież sprawą posłowie różnych opcji.Czyżby to świadczyło,że kwestia ochrony Rezerwatu już została "pozamiatana"? Wierzymy,że szanse istnienia Jeziorka nie zostały pogrzebane,chociaż pomoc przychodzi (jeżeli przyjdzie) dość późno.

czwartek, 2 lutego 2012

Mimo mrozu robota wre...

Na dawnej lące pejzaż gorski.Masy ziemi zmieniły rzeźbę terenu.Koncepcja ochrony rezerwatu RDOŚ w dniu 2 lutego 2012 przedstawia sie jak widać.

 Wielometrowy wykop pod budowlę nr2 prawie gotowy.Sięga daleko niżej poziomu wody gruntowej.