środa, 11 listopada 2009

Niektore komentarze w necie...

Stuidum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.. (2)00:12
~dociekliwy
... na które tak radośnie i pewnym siebie głosem powoływali się zarówno reporter jak i p. Ochmański jest dostępne publicznie tutaj:
http://um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/pliki/mapab/14_4.png
Oznaczenie M2.12 obowiązujące na działkach będących przedmiotem sporu oznacza "Zabudowę z przewagą budownictwa jednorodzinnego do wysokości 12 m"
zgodnie z : http://um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/pliki/mapab/14_leg.png.
Jak to się ma do 6 piętrowego kloca o powierzchni 17 000 m2? To zupełnie inny typ zabudowy wymagający odrębnej decyzji Biura Ochrony Środowiska. Jak widać kłamstwo ma bardzo krótkie nogi, szkoda że reporter nie dołożył "większych" starań niż tylko zapisanie sobie na kartce wersji developera.