wtorek, 8 września 2009

Projekt pisma do decydentów

Warszawa,wrzesień 2009
Projekt pisma do decydentów. Prosimy o opinie i komentarze. Rozważamy możliwość skierowania listu otwartego do Urzędu Prezydenta Warszawy i osób zaangażowanych w sprawę z tytułu pełnienia funkcji w Ratuszu.


Warszawa zachowała wyjątkowo cenny fragment pierwotnego krajobrazu, matecznik rzadkiej fauny, Jeziorko Czerniakowskie. Przetrwało ono w prawie nienaruszonym stanie burzliwe lata ,oparło się niefrasobliwości architektow, którzy ongiś zaprojektowali tu osiedle, niewątpliwie zbyt blisko rezerwatu. Ograniczono (!!!) także granice rezerwatu do tafli wody, wybudowano rozległy ośrodek sportowy na “zlikwidowanej” decyzją urzędników otulinie. Jednak ostatnio władze miejskie postanowiły ostatecznie zlikwidować rezerwat.
W bezpośredniej bliskości Jeziorka postanowiono wybudować nowe osiedla, poprowadzić, przez już istniejącą zabudowę drogi, tym samym osuszając akwen i zamieniając jezioro w kałużę o statusie rezerwatu. Te decyzje w każdej cywilizowanej aglomeracji miejskiej w Europie byłyby zwykłym barbarzyństwem, u nas, w Warszawie, inwestor już rozpoczął wstępne prace, mimo, że teren zakwalifikowano wstępnie jako obszar rekreacyjny.
Jeziorko Czerniakowskie to jeden z piękniejszych - razem z zabytkowym zespołem klasztornym przy Placu Bernardyńskim - unikatowych obszarów zabudowy miejskiej. Jesteśmy zdecydowani aby bronić te zagrożone wartości.
Zmiana równowagi wodnej, a jest ona wyjątkowo chwiejna z uwagi na występującą kurzawkę, może zagrozić samemu Jeziorku, a w konsekwencji biocenozie obejmującej dziesiątki chronionych gatunków ptaków, zwierząt i roślin.
Nadmierne zagęszczenie zabudowy i traktów komunikacyjnych, wzmożenie ruchu, prace ziemne związane z głębokim sadowieniem budynków i ich geotechnicznym zabezpieczeniem – to wszystko może spowodować zagrożenie dla ludzi, budynków i cennego obszaru chronionej przyrody. Zamierzone zmiany spowodują też znaczący spedek wartości już istniejącej zabudowy.
Żądamy zmian w przedstawionych planach i prosimy, aby kolejne decyzje były konsultowane z mieszkańcami osiedla zgodnie z wymogami unijnego prawa Wspólnoty Obywatelskiej do przejrzystości procesu podejmowania decyzj. Prosimy także o uwzględnianie opinii ekspertów samorządowych i bieżącego informowanie społeczności. Rezerwat powinien stać się przedmiotem troski władz a nie obiektem komercyjnej eksploatacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Publikowane komentarze są prywatną opinią komentujących, i blog nie ponosi odpowiedzialność za treść opinii. Opinie wulgarne będą usuwane